medu_dolne_01medu_dolne_02medu_dolne_03medu_dolne_04
llinia

Dane adresowe

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNJKACJI Sp. z o.o.

96 – 100 Skierniewice ul. Czerwona 7

NIP : 836-13-31-389,KRS:0000088653

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi

XX Wydział KRS

Wysokość kapitału zakładowego – 3.534.684,00 zł

Tel/fax + 48 46 833 30 97 , Tel + 48 46 834 97 89

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach  47 9297 0005 0175 3326 2010 0003

Internet: www.mzkskierniewice.pl; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bilety

mapki
ur
bip
ue
twiter