DOSTAWA 10 SZTUK AUTOBUSÓW 12 METROWYCH, JEDNOCZŁONOWYCH,NISKOPODŁOGOWYCH, NISKOEMISYJNYCH

w ramach projektu

PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZMIANA OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 3

ZMIANA OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 2

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 18.05.2018R.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WSTĘPNE

SIWZ dostawy autobusów 2018

ZMODYFIKOWANA NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMODYFIKOWANA NR 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMODYFIKOWANA NR 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMODYFIKOWANA NR 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ 

ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ 

ZMIANA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

ZMIANA NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

ZMIANA NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR l (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3 (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 4 (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 5 (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 6 (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 7 (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 8 (SIWZ)

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zmodyfikowny Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zmodyfikowny (nr 2) Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zmodyfikowny (nr 3) Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zmodyfikowny (nr 4) Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zmodyfikowny (nr 5) Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 2 OFERTA

Zmodyfikowany Załącznik Nr 2 OFERTA

Załącznik Nr 3 Edytowalna wersja formularza JEDZ

Zalacznik Nr 3a - instrukcja wypelniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Załącznik Nr 4 Dostawy

Załącznik Nr 5 do umowy - protokół zdawczo - odbiorczy

Załącznik Nr 5 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

Załącznik Nr 6 Grupa Kapitałowa

WZÓR UMOWY 
Załącznik Nr 7

Zmodyfikowany (nr 1) załącznik nr 7 do SWIZ

Zmodyfikowany (nr 2) załącznik nr 7 do SWIZ

Zmodyfikowany (nr 3) załącznik nr 7 do SWIZ

Zmodyfikowany (nr 4) załącznik nr 7 do SWIZ

 

WERSJA EDYTOWALNA – WORD – DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH

  1. ZMODYFIKOWANA (NR 1) SIWZ
  2. ZMODYFIKOWANY (NR 3) ZAŁĄCZNIK NR 1
  3. ZAŁĄCZNIK NR 2
  4. Zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 2
  5. ZAŁĄCZNIK NR 3
  6. ZAŁĄCZNIK NR 4
  7. ZAŁĄCZNIK NR 5
  8. ZAŁĄCZNIK NR 6
  9. ZMODYFIKOWANY (NR 2) ZAŁĄCZNIK NR 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 zam_u

 

SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY AUTOGAZU

zam_u

OGŁOSZENIE - SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY AUTOGAZU (LPG)

Ogłoszenie nr 514765-N-2017 z dnia 23-05-2017r. - Sukcesywne hurtowe dostawy autogazu (LPG) do stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach- Sukcesywne hurtowe dostawy autogazu (LPG) do stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

WYJAŚNIENIA DO SIWZ DO PRZETARGU NA DOSTAWY AUTOGAZU. STR.1

WYJAŚNIENIA DO SIWZ DO PRZETARGU NA DOSTAWY AUTOGAZU. STR.2

WYJAŚNIENIA DO SIWZ DO PRZETARGU NA DOSTAWY AUTOGAZU. STR.3

WYJAŚNIENIA DO SIWZ DO PRZETARGU NA DOSTAWY AUTOGAZU. STR.4

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty