OGŁOSZENIE konkurs na kredyt pomostowy 2018

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Nr zamówienia: MZK.07.P.2018

1. Zamawiający:
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach
96 – 100 Skierniewice
ul. Czerwona 7
tel./faks: 46 833 30 97

internet: http:// www.mzkskierniewice.pl
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Przedmiot zamówienia - usługa:

KONKURS OFERT NA USŁUGĘ UDZIELENIA KREDYTU POMOSTOWEGO (W ROZUMIENIU ART. 69 UST. 1 PRAWA BANKOWEGO) DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH

( CPV) 66113000-5 – Usługi udzielenia kredytu

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu pomostowego (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, objętego dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej p.n.:
Przyjazna Komunikacja w Skierniewicach – zakup niskoemisyjnego taboru z integracją systemów komunikacji zbiorowej oraz modernizacja infrastruktury transportowej.

Pakiet Nr 1
Kwota kredytu pomostowego – 6.100.000,00 PLN
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu – Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o przyznaniu środków unijnych na realizację w/w projektu.

Pakiet Nr 2
Kwota kredytu pomostowego – 2 .251.507,00 PLN
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu – Deklaracja podatku VAT.

Pakiet Nr 3
Kwota kredytu pomostowego – 3.648.493,00 PLN
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu – poręczenie Urzędu Miasta Skierniewice.

3.2. Waluta kredytu – waluta, w jakiej udzielony jest kredyt i w jakiej prowadzony jest rachunek kredytu – PLN.

3.3. Niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej dokumenty Zamawiającego - do pobrania w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnienie terminu odbioru lub przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wniosek złożony Zamawiającemu, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszcza się możliwość przesyłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej tylko w przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się pokryć koszty przesyłki.

3.4. Zamawiający zastrzega w trakcie trwania postępowania i umowy możliwość odmowy przekazania dokumentów, które według Zamawiającego naruszają tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

4.1. Okres kredytowania – okres liczony od dnia zawarcia umowy o kredyt do dnia określonego w umowie kredytu jako ostateczny termin spłaty kredytu.
Pakiet Nr 1 - 01.10.2018 – 31.12.2019
Pakiet Nr 2 - 01.10.2018 – 31.12.2019
Pakiet Nr 3 – 01.10.2018 – 30.09.2023.
4.2. 
Okres spłaty kredytu – okres liczony od dnia określonego w umowie kredytu jako termin spłaty pierwszej raty kredytu do dnia określonego jako ostateczny termin spłaty kredytu. 

Pakiet Nr 1 – do 31 grudnia 2019 r.
Pakiet Nr 2 – do 31 grudnia 2019 r.
Pakiet Nr 3 – od dnia określonego w umowie kredytu - 5 lat.

5. Kontakt z wykonawcami
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
GRAŻYNA KACZYŃSKA – Prokurent, tel./fax 46 833 30 97, tel. kom. 697 599 806
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

6. Projekt umowy kredytowej przedłoży Wykonawca.

7. Kryterium oceny ofert
Cena oferty – waga 100 %
Cena: całkowity koszt kredytu.

Dla celu tylko i wyłącznie porównania składanych ofert przyjmuje się wyliczenie ceny na dzień 1 kwietnia 2018 r.

8. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie ( I piętro) lub przesłać pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
w terminie do 30.04 2018 r.

9. Warunki i postanowienia dodatkowe

9.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wykonania usług będących przedmiotem zamówienia.
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
9.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9.5. Zamawiający może unieważnić konkurs ofert bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY

 

Skierniewice, dn.29.03.2018 r.

 

 

Bilety komunikacji miejskiej w Skierniewicach w wygodnej aplikacji mobilnej zbiletem.pl

Od 1 lutego 2018 bilety okresowe i jednorazowe uprawniające do przejazdu autobusami MZK Skierniewice będzie można kupować w aplikacji mobilnej zbiletem.pl.
Dzięki temu bilety są bardziej dostępne, a pasażerowie zyskują kolejną możliwość zakupu biletu.
Aplikacja zbiletem.pl jest darmowa. Aby spróbować, należy pobrać ją na smartfon i przy uruchomieniu wpisać w aplikacji swój numer telefonu.To wystarczy.
Zakup biletu również nie wymaga zakładania konta czy przelewania środków. Za bilet możemy zapłacić każdą kartą płatniczą Visa lub Mastercard. Możemy skorzystać też z opcji płatności szybkim przelewem lub Blikiem. Bezpieczeństwo zakupów w aplikacji zapewnia PayU, lider płatności internetowych w Polsce.
Bilet jest skasowany, a więc ważny, od momentu zakupu. Kontrola biletu wygląda tak jak w przypadku tradycyjnych biletów papierowych, z tą różnicą, że bilet okazujemy do kontroli na ekranie smartfonu. Bilet powinniśmy kupić bezpośrednio przed przejazdem i nie później niż z chwilą rozpoczęcia przejazdu.
W aplikacji dostępne są wszystkie bilety jednorazowe. Również ze zniżką Skierniewicka Rodzina Plus.
Wszystkie bilety w aplikacji są tańsze niż bilety kupowane u kierowców.
Aplikacja mobilna zbiletem.pl dostępna jest w sklepach AppStore i Google Play.
zbiletem.pl to aplikacja stworzona w Łodzi, która działa w kilkunastu miastach w Polsce. Tym samym Skierniewice dołaczą do tego grona.

                                  

tel2tel1

Imienne bilety 30-dniowe ( miesięczne ) można kupować przez Internet i nosić je w smartfonie.

Imienne bilety 30-dniowe MZK w Skierniewicach można już kupować przez Internet na stronie www.zbiletem.pl  i nosić je wygodnie w smartfonie.

  1. Wystarczy wejść na stronę www.zbiletem.pl/skierniewice, wybrać właściwy bilet dla siebie lub dla członka rodziny i zapłacić przelewem lub kartą.
  1. Bilet przechowujemy w aplikacji mobilnej zbiletem w smartfonie.
  1. Podczas kontroli po prostu pokazujemy kontrolerowi bilet na ekranie smartfona.

Klienci którzy nie posiadają smartfona, a chcą kupować bilety przez Internet również mogą korzystać z usługi. Muszą wtedy jedynie wydrukować potwierdzenie zakupu biletu otrzymane mailem, i okazać je podczas kontroli wraz z dokumentem tożsamości zawierającym numer PESEL.

Płatności realizowane są na bezpiecznych stronach operatora płatności PayU.

Nasi kontrolerzy zostali przeszkoleni z obsługi nowego systemu.

Bilety w sklepie internetowym dostępne są w tej samej cenie co w kasach MZK, bez żadnych dodatkowych opłat.  Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie www.zbiletem.pl/skierniewice .

Zachęcamy do skorzystania z tej nowej, wygodnej formy zakupu imiennych biletów 30-dnio. 

Nowe autobusy MERCUS w naszym MZK

Drodzy Państwo !
W celu podniesienia jakości naszych usług a jednocześnie zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa i komfortu podróżnych, w wyniku rozstrzygnięcia wcześniej ogłoszonego przetargu, firma nasza zakupiła w ostatnim czasie dwa nowe - 24 osobowe AUTOBUSY TURYSTYCZNE MERCUS , które budowane są na bazie pojazdów marki Mercedes Sprinter 519 .

Nowe bezpieczne i komfortowe pojazdy oraz doświadczeni kierowcy to połączenie, które zapewni bezproblemowy, bezpieczny transport.

Pojazdy te wyposażone w wszystkie mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo bierne podróżnych oraz posiadają wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, który uprzyjemni pasażerom czas spędzony w podróży .

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH !

Informację dotyczącą wynajmu w/w pojazdów uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 46 833 30 97 wew. 32 lub 22 albo pod adresem e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IMG 20171127 081819