Projekty unijne

Informacja dotycząca projektu - " Przyjazna komunikacja w Skierniewicach- zakup niskoemisyjnego taboru z integracją systemów komunikacji zbiorowej oraz modernizacja infrastruktury transportowej "

Fundusze

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w maju 2017 roku złożył do Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Przyjazna komunikacja w Skierniewicach- zakup niskoemisyjnego taboru z integracją systemów komunikacji zbiorowej oraz modernizacja infrastruktury transportowej”.    

Po otrzymaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej została podpisana Umowa o dofinansowanie. Odbyło się to uroczyście w Sali Urzędu Cywilnego w Skierniewicach.W podpisaniu umowy udział wzięli:

  1. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Pan Dariusz Klimczak
  2. Członek Zarządu województwa Łódzkiego – Pani Joanna Skrzydlewska
  3. Prezes Zarządu Spółki – Winicjusz Nowak

Obecni byli również zaproszeni goście na czele z Panem Krzysztofem Jażdżykiem Prezydentem Skierniewic , Panem Eugeniuszem Górajem Wiceprezydentem Skierniewice, Panem Andrzejem Melonem Przewodniczącym Rady Miasta Skierniewice, Panią Lilianną Majka Skarbnikiem miasta Skierniewice, Panem Zbigniewem Sawickim Naczelnikiem Wydziału ds. pozyskiwania funduszy unijnych, Radni Rady Miasta Skierniewice oraz inni zaproszeni goście.

Celem projektu jest zakup 10 sztuk autobusów niskoemisyjnych EURO 6 , Systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z narzędziem dyspozytorskim dla floty 20 szt. autobusów oraz dostawa i montaż 6 szt. elektronicznych tablic informacyjnych w technologii LED , przebudowa i remont pomieszczeń hali napraw oraz remont istniejących nawierzchni placu manewrowego wraz z przebudową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego. Projekt został złożony na kwotę 12.105.672,18 zł. Dofinansowanie w tej perspektywie wynosi 85 % w związku z tym otrzymamy 7.561.982,50 zł dofinansowania.      

                                      

Ogłoszony dwa miesiące temu na naszej stronie internetowej oraz na stronie EU przetarg na zakup 10 sztuk nowych niskoemisyjnych i niskopodłogowych autobusów miejskich dla naszej firmy zakończył się właśnie 18 maja otwarciem ofert .

Do przetargu jako jedyna,  zgłosiła się firma PETERBUS z Warszawy.

Firma PETERBUS oferuje na naszym rynku autobusy tureckiej firmy TEMSA.

Dostawa autobusów zgodnie z harmonogramem podzielona została na dwie części. Pierwsza grupa 6 pojazdów dostarczona zostanie we wrześniu 2018 roku, druga w I kwartale 2019 r.

Ponad to rozstrzygnięty został przetarg na „System dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z narzędziem dyspozytorskim dla floty 20 szt. pojazdów oraz na dostawę i montaż elektronicznych tablic przystankowych w technologii LED w ilości 6 szt.

Tablice zostaną umieszczone na Placu Dworcowym oraz na ul. Szarych Szeregów, Jagiellońskiej i 3 tablice na ul. Mszczonowskiej.

Za najkorzystniejszą ofertę komisja uznała ofertę Firmy OPERIBUS Sp. z o.o z Jaworzna.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony ostatni przetarg na wyłonienie wykonawcy na ostatnie zadanie z projektu tj. „Przebudowa i remont hali napraw wraz z kanałami, warsztatu i pomieszczenia socjalnego oraz Remont istniejących nawierzchni placu manewrowego wraz z przebudową przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego”.

Termin zakończenia projektu jest przewidziany na dzień 30 września 2019 r.

Projekty Unijne

rpo_i_2010_kolorowe

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. informuje, że 30 czerwca 2011r. zakończona zostanie realizacja projektu pn.: „Zakup autobusów dla MZK Sp. z o.o. – etap II Zakup sześciu sztuk autobusów”.

Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w czerwcu 2009r.. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosek został wyłoniony do dofinansowania.

Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a MZK została podpisana 17 lutego 2010r.

W wyniku tej umowy projekt uzyskał 50 procentowe  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dostawcą 6 nowych autobusów została firma Solaris z Bolechowa. Umowę na dostawę pojazdów podpisano 4 maja 2010 roku w siedzibie MZK.

Dostawa autobusów zgodnie z harmonogramem podzielona została na dwie części. Pierwsza grupa 3 pojazdów dostarczona została we wrześniu 2010 roku, druga w kwietniu 2011r.

Uroczyste przekazanie pierwszych trzech autobusów nastąpiło 30 września 2010 roku na skierniewickim rynku prze Ratuszem Urzędu Miasta. W uroczystości udział wzięli:

Elżbieta Hibner                               - Vice Marszałek Woj. Łódzkiego

Leszek Trębski                                 - Prezydent Miasta Skierniewice

Dorota Rutkowska                        - Z-ca Prezydenta Miasta Skierniewice

Beata Jabłońska                             - Z-ca Prezydenta Miasta Skierniewice

Krzysztof Musiał                            - Regionalny Kierownik Sprzedaży firmy Solaris

Emilian Dylski                                   - Kierownik Regionu After Sales firmy Solaris

Jadwiga Siennicka                           - V-ce Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Ewa Niedbałka                                 - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Sławomir Gmaj                                - Sekretarz Urzędu Miasta Skierniewice

Stefan Mierzejek                            - Przewodniczący Rady Nadzorczej MZK

Zofia Ulińska                                     - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z

Zagranicą Urzędu Miasta Skierniewice

Stanisław Lipiec                               - Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice

Karol Dratkiewicz                            - Prezes Zarządu MZK

Uroczystego poświęcenia nowych autobusów dokonał ksiądz Grzegorz Gołąb. – Proboszcz parafii Św.Stanisława w Skierniewicach.

Kolejne 3 sztuki odebrane zostały 20 kwietnia 2011r. Na początku maja zostały one oficjalnie przekazane do użytkowania. Na tej uroczystości obecni byli m. in.:

Piotr Łyżeń                                         - Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Agnieszka Bujnowska                  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej MZK

Ewa Niedbałka                                - Członek zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Magdalena Waligórska                 - Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Karol Dratkiewicz                           - Prezes Zarządu MZK

Uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz Grzegorz Gołąb. – Proboszcz parafii Św.Stanisława w Skierniewicach.

Autobusy, które MZK zakupił to modele Urbino 10. Wymiary pojazdów to: 9, 94 m długości, 2, 55 m szerokości i 3, 05 m wysokości. Masa własna pojazdu wynosi 10, 12 ton. Dopuszczalna masa całkowita to 16 ton. Pojemność całkowita autobusu – 71 osób w tym 18 miejsc siedzących. Autobusy posiadają również po jednym miejscu dla wózka inwalidzkiego i wózka dziecięcego.

Autobusy te napędzane są nowoczesnymi silnikami firmy Cummins  o poj. 6692 cmi mocy 180,5kW połączonymi z 6-biegowymi automatycznymi skrzyniami biegów. Każda skrzynia posiada zintegrowany retarder hydrauliczny. Silniki te są przyjazne dla środowiska gdyż posiadają normę czystości spalin EURO 5 i mogą być zasilane bio paliwem.

W pojazdach tych zadbano również o komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Na wyposażeniu znajdują się takie układy jak ABS, ASR czy EBS, system gaszenia komory silnikowej oraz monitoring wnętrza pojazdu. Przestrzeń pasażerska jest w pełni klimatyzowana a podłoga na całej jej długości jest płaska bez poprzecznych progów. Wsiadanie do autobusów, oprócz niskiej podłogi ( wysokość progu od podłoża w I i II drzwiach wynosi 320 mm a w III – 340 mm) ułatwia również funkcja tzw. przyklęku pozwalająca na obniżenie jego prawego boku, po zatrzymaniu się na przystanku. Dla wózków inwalidzkich w środkowych drzwiach zastosowano rozkładaną ręcznie platformę wjazdową.

Cena jednego autobusu to 759 000,00 zł. netto .Całkowita wartość projektu łącznie z jego promocją wyniosła 4 584 000,00 zł. netto.

Dzięki 50% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pozyskano 2 292 000,00 zł. Drugą połowę Spółka pokryła ze środków własnych, uzyskanych w formie kredytu z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.