MZK Skierniewice sprzedaż używanych autobusów MAN A21 i A76

II POSTĘPOWANIE

WARUNKI SPRZEDAŻY AUTOBUSÓW

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OCHRONA DANYCH

 

Proponowaną cenę za pojazdy MAN A21 - 2 sztuki i MAN A76 - 1 sztuka ustalono na podstawie szacunkowej wyceny wartości pojazdu, która została wykonana na zlecenie MZK Skierniewice przez uprawnionego rzczoznawcę technicznego .

 Poniżej zdjęcia oraz dane techniczne pojazdów wraz z proponowaną ceną netto oszacowaną przez rzeczoznawę na bazie wykonanych oględzin pojazdu w bazie MZK w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7 . 

 

1.  MAN A21  - oszacowana cena netto  84 100,00 PLN 

 

MAN ES 50612 Zdjęcia

MAN ES 50612 Opis

 

2. MAN A21  - oszacowana cena netto  84 100,00 PLN

 

MAN ES 50613 Zdjęcia

MAN ES 50613 Opis

 

3. MAN A76  - szacunkowa cena netto  179 600,00 PLN

 

MAN ES 50611 Zdjęcia

MAN ES 50611 Opis