MZK Sp. z o.o. Skierniewice sprzedaż używanych autobusów MAN A21 i A76

Warunki sprzedaży używanych autobusów marki MAN

 

Proponowaną cenę za pojazdy MAN A21 - 2 sztuki i MAN A76 - 1 sztuka ustalono na podstawie szacunkowej wyceny wartości pojazdu, która została wykonana na zlecenie MZK Skierniewice przez uprawnionego rzczoznawcę technicznego .

 Poniżej zdjęcia oraz dane techniczne pojazdów wraz z proponowaną ceną netto oszacowaną przez rzeczoznawę na bazie wykonanych oględzin pojazdu w bazie MZK w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7 . 

 

1.  MAN A21  - oszacowana cena netto  72 069,00 PLN 

 

MAN ES 50612 Zdjęcia

MAN ES 50612 Opis

 

2. MAN A21  - oszacowana cena netto  72 069,00 PLN

 

MAN ES 50613 Zdjęcia

MAN ES 50613 Opis

 

3. MAN A76  - szacunkowa cena netto  179 600,00 PLN

 

MAN ES 50611 Zdjęcia

MAN ES 50611 Opis