Kontrola biletów

KONTROLA BILETÓW W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

KONTROLA BILETÓW W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Kontrole biletowe w autobusach komunikacji miejskiej wykonywane są od kwietnia 2019r. przez Firmę PHU BATEX Barbara Stępel z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27; 00-867 Warszawa
Powyższa Firma będzie przyjmowała pasażerów i rozpatrywała skargi oraz odwołania od nałożonych opłat dodatkowych - na terenie MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. Czerwona 7, w każdą pierwszą środę miesiąca od godz.14:00 do godz. 16:00.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach informuje, że nałożone opłaty dodatkowe dla pasażera od osoby kontrolującej można wpłacać w siedzibie Spółki (kasa I piętro) w Skierniewicach, ul.Czerwona 7 w godz. 8:00- 15:45, u osoby kontrolującej lub wpłacać na konto Firmy kontrolującej.