Taryfa przewozowa

CENNIK sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych 30-dniowych imiennych

Obowiązujący od dnia 02.05.2023 r.

 

normalny

ulgowy

ulgowy 50%
(studencki)

Bilet jednorazowy
ważny w granicach
administracyjnych miasta

3,20 zł

2,00 zł

1,60 zł

Bilet jednorazowy
zakupiony u kierowcy
ważny w granicach
administracyjnych miasta

4,00 zł

2,50 zł

2,00 zł

Bilet okresowy
30-dniowy imienny
ważny w granicach
administracyjnych miasta

96 zł

60 zł

48 zł

Bilet jednorazowy
SR+ *
ważny w granicach
administracyjnych miasta

1,60 zł *

1,00 zł *

0,80 zł *

Bilet jednorazowy SR+ *
zakupiony u kierowcy
ważny w granicach
administracyjnych miasta 

2,00 zł *

1,50 zł *

1,50 zł *

Bilet okresowy
RODZINNY SR+ *
30-dniowy imienny
ważny w granicach
administracyjnych miasta

48 zł *

30 zł *

24 zł *

 

Bilety dla Seniora
 

normalny

ulgowy
(emeryt,
rencista)

ulgowy 50%
(kombatant)

Bilet jednorazowy
ważny w granicach
administracyjnych miasta

1,60 zł **

1,00 zł **

0,80 zł **

Bilet jednorazowy
zakupiony u kierowcy
ważny w granicach
administracyjnych miasta

2,00 zł **

1,50 zł **

1,50 zł **

Bilet okresowy
30-dniowy imienny
ważny w granicach
administracyjnych miasta

48 zł **

30 zł **

24 zł **


UCHWAŁA NR LV/29/2023 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/151/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice


UCHWAŁA NR XXXVIII/151/2021 RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniez dnia z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skiernie
wice

 
* Bilety dla posiadaczy karty SKIERNIEWICKA RODZINA PLUS
 
** Bilety dla posiadaczy SKIERNIEWICKIEJ KARTY SENIORA